اقامت در انگلیس از طریق ازدواج

 اقامت در انگلیس از طریق ازدواج

از اصلی ترین راههای گرفتن اقامت و تابعیت انگلستان ازدواج کردن با یک شهروند انگلستانی است. برای این امر شخص مورد نظر باید شرایط زیر را دارا باشد:

  • به میزان حداقل درآمد در انگلستان حقوق داشته باشد.
  • دارای کارت اقامت انگلیس باشد.
  • شرایط فرهنگی و اقتصادی خوبی را دارا باشد.
  • حداقل سن او 18 سال باشد.
  • دارای گواهی عدم سوپیشینه باشد
  • و..
Call Now Button