خدمات حامی مهاجر فراگستر

 
canada

مهاجرت به کانادا

american

مهاجرت به آمریکا

england2

مهاجرت به انگلیس

 
 
Australia

مهاجرت به استرالیا

por

مهاجرت به پرتقال

Antigua

مهاجرت به آنتیگوا

parallax background

چرا حامی مهاجر فراگستر

مهاجرت به آمریکا و اخذ اقامت

 • ● ویزای تحصیلی
 • ● ویزای تخصصی و غیر تخصصی کار
 • ● ویزای سرمایه گذاری
 • ● ویزای نخبگان NIW
 • ● ویزای ازدواج و نامزدی
 • ● ویزای خانوادگی
 • ● سیتیزن شیب
 • ● منع اخراج از کشور
 • ● لاتاری گرین کارت

مهاجرت به انگلیس و اخذ اقامت

 

 • ● ویزای تحصیلی

1- دانش اموزی

2- دانشجویی

 • ● ویزای نخبگان
 • ● ویزای ازدواج

مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت

 • ● ویزای تحصیلی
 • ● ویزای مهارتی و تخصصی کار
 • ● ویزای خانوادگی
 • ● ویزای نخبگان
 • ● ویزای نامزدی
 • ● ویزای تجاری و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت

 • ● مهارت تجاری

1- اکسپرس اینتری

2-برنامه مهاجرت استانی

3-برنامه های آزمایشی

 • ● تحصیل در کانادا
 • ● ویزای کاری
 • ● ویزای توریستی

مهاجرت به پرتغال و اخذ اقامت

 • ● ویزای سرمایه گذاری
 • ● اقامت شش ماهه

مهاجرت به آنتیگوا

 • ● ویزای سرمایه گذاری
 • ●اقامت شش ماهه

گالری تصاویر

Call Now Button