ویزای نخبگان آمریکا

 شرایط دریافت ویزای نخبگان آمریکا

برای دریافت ویزای EB1 آمریکا شما باید در یکی از سه گروه زیر قرار بگیرید. البته برای اثبات توانایی منحصر به فرد خود در هر یک از این گروه ها باید مدارک خاصی را ارائه بدهید. برای مثال داشتن جوایز بین المللی مانند داشتن مدال در المپیک های ورزشی، جایزه اسکار یا سایر جوایز بین المللی هنری، جوایز علمی برجسته مانند نوبل ادبیات، فیزیک، شیمی و غیره. در ادامه سه گروهی را که می توانند از طریق ویزای EB1 آمریکا یا همان ویزای نخبگان آمریکا به این کشور مهاجرت کنند، در قالب یک جدول به صورت اختصار معرفی خواهیم کرد.

شرایط دریافت ویزای نخبگان

  • مدارکی که نشان دهد شما موفق به دریافت جوایز معروف بین المللی یا سایر جوایز برتر که کمتر شناخته شده اند اما در سطح ملی یا بین المللی دارای اعتبار هستند شده اید.
  • مدارک عضویت شما در انجمن هایی که که خواستار موفقیت برجسته اعضای خود هستند.
  • شواهدی که نشان دهد درباره شما در نشریات حرفه ای یا سایر رسانه های مهم در زمینه علم یا تجارت مطلبی منتشر شده است.
  • شواهدی مبنی بر اینکه از شما خواسته شده است که کار دیگران را به صورت جداگانه (انفرادی) یا در یک هیئت قضاوت کنید. مانند داوران جشنواره های بین المللی و غیره.
  • شواهدی که نشان دهد شما در یک تحقیق یا رویداد علمی، هنری، ورزشی یا تجاری دارای یک نقش اصلی بوده اید و فعالیت شما از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردار است.
  • شواهدی که نشان دهد شما دارای تألیفات متعدد بوده اید. مانند مقالات علمی معتبر در نشریات حرفه ای یا سایر رسانه های مهم.
  • شواهدی که نشان می دهد کارهای شما در نمایشگاه ها یا ویترین های هنری به نمایش درآمده است.
  • شواهدی که نشان دهد شما دارای یک نقشه برجسته و مهم در یک سازمان برجسته هستید و بیانگر عملکرد شما در آن سازمان باشد.
  • شواهدی که نشان دهد شما در مقایسه با سایر افرادی که در یک حوزه خاص فعالیت می کنند دارای دستمزد بالا یا یک پاداش قابل توجه بوده اید.
  • گواهی که اثبات کند شما در هنرهای نمایشی دارای موفقیت بوده اید.

 

با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، شاید مثال های بسیار متعددی به ذهن شما رسیده باشد. مانند کارگردان ها یا بازیگران موفقی که در سال های اخیر به واسطه دریافت جوایز بین المللی موفق به دریافت اقامت آمریکا شده اند. یا ورزشکارانی که دارای مدال های جهانی هستند. بنابرین برای دریافت ویزای نخبگان آمریکا همان طور که گفته شد نیازی به تحصیلات یا شرایط خاص دیگری نیست. فقط کافی است که واقعا در زمینه فعالیت و تخصص خود برجسته و خاص باشید و از جانب جوامع بین المللی مورد تقدیر قرار گرفته باشید.

در ادامه به بررسی معیارهایی که برای استادان و محققان برجسته در نظر گرفته شده است خواهیم پرداخت :

همان طور که پیش تر گفته شد، شما باید حداقل 2 مورد از این 6 معیار را دارا باشید تا بتوانید به عنوان یک محقق برجسته، ویزای نخبگان آمریکا را دریافت نمایید. این معیار ها عبارت اند از:

مدارکی که نشان دهد جوایز مهمی را به خاطر دستاورد برجسته خود دریافت کرده اید.

مدارک عضویت در انجمن هایی که شرط عضویت در آن ها دارا بودن یک موفقیت برجسته است.

شواهدی که نشان دهد در انتشارات حرفه ای، در مورد شما به عنوان یک محقق غیر آمریکایی که در زمینه های علمی و دانشگاهی فعالیت می کند مطلبی منتشر شده است.

مدارک شرکت در مراسم مهم، به صورت داوطلب در یک هیئت یا به صورت جداگانه (انفرادی)، به عنوان قاضی یا داور.

شواهدی از همکاری های علمی یا پژوهشی شما در یک زمینه خاص.

مدارکی که نشان دهنده تألیف کتاب ها یا مقالات علمی (در مجلات علمی با تیراژ بین المللی) شما در یک زمینه خاص باشد.

Call Now Button