ویزای ازدواج و نامزدی آمریکا

 ویزای  نامزدی

 ویزای  نامزدی K-1

ویزای نامزدی آمریکا جزء ویزاهای غیر مهاجرتی این کشور است که در لیست ویزاهای گروه K قرار دارد و بخش K-1 به صورت اختصاصی به این ویزا تعلق دارد. این ویزا برای افرادی صادر می شود که با شهروندان آمریکایی نامزد کرده و قصد ازدواج دارند.
ویزای K-1 دارای زیر گروه هایی است که عبارت هستند از:

ویزای K2

این ویزا از زیر گروه های ویزای K-1 است و برای فرزندان اتباع خارجی فرزند دارندۀ ویزای K1 صادر می شود که پیش از نامزدی با شهروند آمریکایی، قبلاً ازدواج کرده اند. فرزندان باید کمتر از 18 سال سن داشته باشند.

ویزای K3

درخواست جهت اخذ این ویزا باید توسط زوج آمریکایی صورت بگیرد. این ویزا که به مدت 2 سال دارای اعتبار است به شهروند خارجی اجازۀ کار در کشور آمریکا را می دهد.
همچنین این ویزا به تبعۀ غیر آمریکایی که دارای همسر غیر آمریکایی است و در خارج از آمریکا سکونت دارد اجازه می دهد در کنار همسر خود باشد و تا اتمام پروسۀ اخذ گرین کارت کنار او بماند.

ویزای K4

این ویزا نیز برای ورود فرزندان حاصل از ازدواج سابق شهروند خارجی فرزند دارندۀ ویزای K3 صادر می شود به آن ها اجازه میدهد به کشور آمریکا وارد شوند.

یکی از شرایطی که داشتن آن برای زوجین متقاضی اخذ ویزای نامزدی آمریکا الزامی است، داشتن تمکن مالی است. در صورتی که زوجی که شهروند آمریکاست دارای وضعیت مالی مناسبی نباشد نمی تواند با فردی غیر آمریکایی ازدواج کند. زمانی شرایط ازدواج فراهم می شود که شهروند آمریکایی بتواند هزینۀ زندگی خود و همسرش را تأمین کند.
شهروند آمریکایی که درخواست اخذ ویزای نامزدی برای نامزدش را دارد باید متناسب با ایالتی که در آن زندگی می کند باید حداقل درآمد مورد نیاز برای کسب نامۀ تمکن مالی را داشته باشد. اما به طور کلی اگر شهروند آمریکایی دارای درآمد 2000 دلار در ماه باشد، می تواند هزینه های شخصی خود، همسر و زندگی مشترک را تأمین کند.

مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج

ویزای ازدواج نیز یکی از شیوه‌های دیگر برای دریافت اقامت دائم آمریکاست. برای دریافت این نوع ویزا سه روش وجود دارد :

ازدواج با یک شهروند آمریکا : در صورت ازدواج با فردی که شهروند آمریکا باشد، به شما ویزای CR1 تعلق می‌گیرد و به محض ورود به آمریکا، می‌توانید گرین کارت خود را دریافت نمایید.

ازدواج با دارنده گرین کارت آمریکا : در صورت ازدواج با فردی که دارنده گرین کارت آمریکا باشد، به شما ویزای F2A تخصیص می‌یابد و باز هم پس از ورود به آمریکا می‌توانید گرین کارت دریافت نمانید.

Call Now Button